Dokumentert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring

Når du som arbeidsgiver risikovurderer et arbeidsutstyr og finner at dette må brukes med særlig forsiktighet, må du påse at utstyret bare brukes av arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. Dokumentert sikkerhetsopplæring innebærer at arbeidstakeren har fått kunnskaper om arbeidsutstyrets: oppbygging betjening bruksegenskaper bruksområde vedlikehold kontroll Disse kunnskapene må også kunne dokumenteres. Eksempler på arbeidsutstyr som krever opplæring Dokumentert sikkerhetsopplæring skal gis dersom bruken av arbeidsutstyret medfører en stor risiko for skade. Dette gjelder for eksempel: arbeidsutstyr for hengende last bærbare kjedesager spikerpistoler boltpistoler hel eller halvautomatiske produksjons-, transport- eller lagringssystemer presser, kantpresser og maskiner betongsager høytrykkspyleutstyr krokløftere sveiseutstyr Listen er eksempler på aktuelt utstyr. Det forutsettes at du som arbeidsgiver […]

Personløfterkurs, kl. A, B og C

Personløfterkurs, kl. A, B og C

Personløfterkurs, kl. A, B og C Personløfterkurs, kl. A, B og C Kursets varighet er 8 timer. Pris: kr. 2.500,- pr. pers Kurset gir teoretisk opplæring for kompetansebevis: klasse A, B og C Klasse A, Tilhengermontert og manuelt flyttbar Klasse B, Selvgående med saks eller bom Klasse C, Bilmontert Våre personløfterkurs gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner, og dekker Arbeidstilsynets krav til den dokumenterte opplæring. (Forskrift best.nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, opplæringskrav §47). Instruktørene som benyttes er sertifisert i.h.h.t. gjeldende krav i forskrifter. Bedriften er godkjent og sertifisert av ASAS Sertifisering. Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, […]

Etterudanning yrkessjåfører Godstransport

Etterudanning yrkessjåfører Godstransport

  Etterudanning yrkessjåfører Godstransport. Firmaet Tromsø Budbil Sentral AS holder kurs i etterudanning av yrkessjåfører (Godstansport). Vår kursansvarlig er Christian Nilsen. Kurset passer for deg som skal fornye førerkortet klasse C1 og C. Vi leier inn INVENI bedriftshelsetjenesten i Tromsø for deler av Modul 2 som HMS, Førstehjelp og kosthold. Vi leier også inn Avinor brann og redningstjeneste, som holder brann teori med praktiske brann øvelser underveis. Ellers er vårt firma godkjent for å holde resten som vi skal igjennom. Kurset går over fem dager og skal innholdet 35 klokke timer og går fra 08.00 til 16. 45 alle dager med pause underveis, endringer kan forekomme siden alle elevene skal […]

Truckførerkurs

Truckførerkurs

Vi arrangerer truckførerkurs for alle trucktyper med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn. Teorien dekker truck-klasse T1 -T5, praksis på motvekts truck og Skyvemast-truck. og det utstedes kompetansebevis T1-T2 og T4. Pris kr. 5.200,- per deltager dette dekker lærebøker og utstedelse av kompetansebevis fra SFS, pluss praksis. Eleven må selv ta med passfoto første dagen. Våre kurs holdes i egne lokaler på Stakkevollvegen 51, kaia nedenfor bowlinghallen ved kræmer bygget. Kursinnhold: Sikkerhet, ansvar, vedlikehold Ulykker og risiko for ulykker Trucktyper og tilleggsutstyr Truckens konstruksjon og virkemåte Kontroll, vedlikehold og rapportering Stabilitet Godshåndtering Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser Arbeidsmiljø Farlig gods Minimum deltaker 6 (TBS tar forbehold om nok deltakere) Påmelding : nilsen403@gmail.com