tbs_yrk

 

Etterudanning yrkessjåfører Godstransport.

Firmaet Tromsø Budbil Sentral AS holder kurs i etterudanning av yrkessjåfører (Godstansport).

Vår kursansvarlig er Christian Nilsen. Kurset passer for deg som skal fornye førerkortet klasse C1 og C.

Vi leier inn INVENI bedriftshelsetjenesten i Tromsø for deler av Modul 2 som HMS, Førstehjelp og kosthold. Vi leier også inn Avinor brann og redningstjeneste, som holder brann teori med praktiske brann øvelser underveis. Ellers er vårt firma godkjent for å holde resten som vi skal igjennom.

Kurset går over fem dager og skal innholdet 35 klokke timer og går fra 08.00 til 16. 45 alle dager med pause underveis, endringer kan forekomme siden alle elevene skal ha 2 timer individuell kjøretrening med økonomisk og optimal kjøring. Der 100 % fremmøte er et krav og må gjennomføres innen 6 måneder fra første kursdag.

Kurs prisen er kr. 8000,- om eleven stiller med egen bil til kjøretreningen

(må være drivstoff måler) om ikke kan våre biler brukes mot ekstra tillegg på kr 1100,-

Det er krav at elevene tar med varme klær til praktiske øvelser som skal foregå på brannfeltet til Avinor på flyplassen, de stiller også med noe brannvernsutstyr. Det er også et krav til vernesko for lastsikring som foregår på vårt uteområde på Stakkevollvegen 51. der kan det også være greit med varme klær.

Kurset består av følgende tema:

  • Vegtransport og samfunnet
  • Yrkessjåførens sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, fraværsproblematikk
  • Førstehjelpskurs og opptreden ved skadestedet, ergonomi
  • Gods/persontransportens vilkår
  • Gods/persontransportens praksis
  • Kjøretøyteknisk/optimal bruk
  • Lastesikring

Se statens vegvesen

http://www.vegvesen.no/Forerkort/Yrkessjafor/Utdanning+og+krav/Etterutdanning

Minimum deltakere
6 (TBS tar forbehold om nok deltakere)

Påmelding : nilsen403@gmail.com

Kursansvarlig : Christian Nilsen tlf. 45452585