TBS er en bedrift som vektlegger trivsel på arbeidsplassen. Vi har ansatte som har jobbet hos oss i nærmere 20 år, men noen slutter desverre også ! Derfor oppfordrer vi arbeidsomme gutter og jenter, menn og kvinner, til å sende oss en arbeidssøknad.

TBS er organisert i 2 team:   Budbilsjåfører dagtid – TBS langkjøring i hele Troms Fylke

Budbilsjåfører dagtid : Her består arbeidet av avisdistribusjon til løssalgsforhandlere og andre budbiltjenester, arbeidstiden er fra 06/07/08 – 14/15/16. TBS holder bil.

TBS langkjøring : Her består arbeidet av distribusjon av varer på våre faste ruter i Troms Fylke. Vi har daglige ruter til Storslett i nord og Harstad i sør. Teamet består av ca 12 ansatte. Du må ha førerkort kl. C , eventuelt C1.  TBS holder bil.

Søknader kan sendes til :

Tromsø Budbil Sentral AS , Postboks 5537, 9288 Tromsø

firmapost@tbs.no