truckforerkurs2015

Vi arrangerer truckførerkurs for alle trucktyper med løftekapasitet t.o.m. 10 tonn.

Teorien dekker truck-klasse T1 -T5, praksis på motvekts truck og Skyvemast-truck. og det utstedes kompetansebevis T1-T2 og T4.

Pris kr. 5.200,- per deltager dette dekker lærebøker og utstedelse av kompetansebevis fra SFS, pluss praksis. Eleven må selv ta med passfoto første dagen.

Våre kurs holdes i egne lokaler på Stakkevollvegen 51, kaia nedenfor bowlinghallen ved kræmer bygget.

Kursinnhold:

  • Sikkerhet, ansvar, vedlikehold
  • Ulykker og risiko for ulykker
  • Trucktyper og tilleggsutstyr
  • Truckens konstruksjon og virkemåte
  • Kontroll, vedlikehold og rapportering
  • Stabilitet
  • Godshåndtering
  • Trafikk, bruks- og sikkerhetsbestemmelser
  • Arbeidsmiljø
  • Farlig gods

Minimum deltaker 6 (TBS tar forbehold om nok deltakere)
Påmelding : nilsen403@gmail.com

 

laereplan_truckfk