Personløfterkurs, kl. A, B og C
Personløfterkurs, kl. A, B og C

Kursets varighet er 8 timer.
Pris: kr. 2.500,- pr. pers
Kurset gir teoretisk opplæring for kompetansebevis: klasse A, B og C

Klasse A, Tilhengermontert og manuelt flyttbar
Klasse B, Selvgående med saks eller bom
Klasse C, Bilmontert

Våre personløfterkurs gjennomføres i henhold til bransjens anbefalte standarder for læreplaner, og dekker Arbeidstilsynets krav til den dokumenterte opplæring. (Forskrift best.nr. 555 Bruk av arbeidsutstyr, opplæringskrav §47).
Instruktørene som benyttes er sertifisert i.h.h.t. gjeldende krav i forskrifter. Bedriften er godkjent og sertifisert av ASAS Sertifisering.

Sikkerhetsopplæringen i bruk av personløfter skal bidra til å redusere risikoen ved å arbeide i høyden, slik at arbeidstakeren ikke utsetter seg selv eller andre for unødige farer.
På kurset gjennomgår vi lovgrunnlaget og sikkerhetsteori vedrørende opplæring, bruk, kontroll og vedlikehold av personløftere. Praktisk gjennomgang av oppbygging, bruk og kontroll av personløftere.

Målgruppe
Personer over 18 år som skal betjene personløftere.

Målsetting med kurset:
Økt kunnskapen og bedre holdningen til sikkerhet ved bruk av personløftere, samt dokumentere sikkerhetsopplæringen i.h.h.t. krav i forskriften.

Dokumentasjon
Etter gjennomført kurs og praksis sender vi inn dokumentasjonen og kompetansebevis fra SFS utstedes.

Kursinnhold:

  • Arbeidsmiljø og HMS
  • Sjekk og klargjøring før bruk
  • Lover og forskrifter vedrørende personløftere
  • Sikkerhetsteori
  • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikker bruk av personløftere
  • Nødkjøring

Minimum deltakere
5 (TBS tar forbehold om nok deltakere)

Påmelding : nilsen403@gmail.com
Kursansvarlig : Christian Nilsen tlf. 45452585