Skal varen kunne selges som et ferskt kvalitetsprodukt, trenger du en transportør du kan stole på. Trenger du å frakte kjøle- og frysevarer eller annet temperaturfølsomt gods, så vet du at du er i trygge hender hos oss i Tromsø Budbil Sentral – TBS. TBS er din nordnorske transportpartner. Vi tilbyr trygg og pålitelig termotransport på våre faste kjøreruter i Nord-Norge, eller som ekspressfrakt. TBS samarbeider også med andre transportører i og utenfor distriktet. Hvordan kan vi hjelpe deg?

Termofrakt med kvalitet 

TBS har en velutrustet bilflåte, den største i Nord-Norge, med et tyvetall biler på veien. TBS har det påkrevde materiellet og et moderne kjølelager på terminalen vår i Tromsø for å kunne håndtere temperaturregulert gods, som næringsmidler, planter, medisiner og maling. Vi håndterer paller, stablet gods og hengende kjøtt ved termotransport for kunder innen mange bransjer. Kontakt oss for å legge opp en løsning for termofrakt som passer deres behov. 

Rutiner for termotransport 

Vi følger nøye de gjeldende forordningene for termotransport i Norge av emballerte og ikke-emballerte varer. Vi overvåker hele tiden kjøleaggregatene og temperaturen under termotransport med GPS og loggføring. Hos TBS har du også mulighet til å spore forsendelsen, hele veien. Spør oss gjerne om hvordan vi arbeider med kvalitetssikring ved termotransport.